• info@mabeusz.hu
  • 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 19

Küldetésünk

A MABEUSZ a magyar beutaztatók független és semleges érdekképviselete, mely lehetőséget nyújt arra, hogy közösen gondolkodva együtt alakítsuk ki a beutaztató szakma jövőjét a különböző politikai és szakmai szervezetekkel szorosan együttműködve és a turizmusban résztvevő vállalkozásokkal való kapcsolat folyamatos fejlesztésével, mert minden tag elkötelezett híve a magas minőségű szolgáltatásnak és a korrekt üzleti etikának.

Célkitűzéseink

  • a beutaztatás, mint különálló szakma elismertetése, a turizmuson belüli helyének meghatározása
  • a magyar beutaztatók érdekeinek képviselete, jogainak védelme bel- és külföldön
  • a hatóságokkal és a turizmus különböző szereplőivel (vendéglátás, transzfer, repülőtér, idegenvezetés, gyógyfürdők, stb.) történő egyeztetések kapcsán a tagok képviselete
  • a tagok gazdasági érdekeinek védelme, őrzése
  • a tagságon belüli szakmai hozzáértés és etika, védelme, őrzése és a szolgáltatási színvonal folyamatos emelése
  • a tagságon belül folyamatos konzultáció az egységes álláspont kialakítása érdekében minden szakmánkat érintő kérdésben
  • a speciális, csak minket érintő problémák feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása és lehetőségek szerinti kivitelezése
  • a magyar turizmus folyamatos fejlesztése és promotálása
  • a magyar  turizmust képviselő marketing szervezetek munkájának szakmai javaslatokkal és tanácsadással való segítése.

Elnökség

Lázár Judit

elnök

judit.lazar@mabeusz.hu

Kálmán István

alelnök

istvan.kalman@mabeusz.hu

Kanel Judit

alelnök

judit.kanel@mabeusz.hu